Interim Credit Manager

Wat is Credit Managment?

Cashflow is de smeerolie van uw bedrijf. Juist in deze tijd is het essentieel dat u de centjes goed in de gaten houdt. En dat begint heel gewoon door van kredietbeheer een halszaak te maken.

Credit Management is veel meer dan incasseren. Credit management is het beheren van (het risico op) uw cashflow.
Daaronder verstaat wij:
- het (her)inrichten van een goed creditmanagement proces in uw organisatie.

Dit heeft (vaak) raakvlakken met processen, organisatie en (ICT-)systemen
- het optimaliseren van de cashflow
- hoe kunt u eerder uw geld ontvangen en minder afschrijven?
- het reduceren van het risico
- hoe kunt u voorkomen dat u achter uw geld aan moet "jagen".
- het incasseren van openstaande vorderingen.

Resultaatgericht Credit Management
Een Credit management oplossing dient te leiden tot een verbetering van de cashflow en/of het reduceren van het risico hierop. Bij het inzetten van ons richten zowel de opdrachtgevers als wij onze blik op het resultaat. Eerlijkheid, directheid en transparantie naar zowel opdrachtgever als debiteur zijn hierbij wezenlijke succesfactoren.